header image
 

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka

  1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m.st. Warszawy. 
  1. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m.st. Warszawy:

powierzchnia całkowita: 6820 m²

powierzchnia boiska: 2000 m²

powierzchnia użytkowa budynku: 2920 m²

powierzchnia użytkowa sali sportowej: 1168,2 m²

ilość kondygnacji: 2

ilość kondygnacji podziemnych: 1

  1. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m.st. Warszawy

Odnośniki

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2018:

-środki trwałe: 5525130,29

-wyposażenie: 827044,82

-księgozbiór: 71093,93